Ľudské zdroje a personálny manažment, D, Ing. (v anglickom jazyku)

Informácie o študijnom programe

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment“ sa uskutočňuje v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. Študijný program II. stupňa poskytuje zovšeobecnené praktické skúsenosti z organizácie a riadenia rozvoja ľudských zdrojov, metódy a nástroje koordinácie a riadenia personálnych činností a správania sa ľudí v pracovných skupinách a organizáciách na trhu práce.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru Ľudské zdroje a personálny manažment nájdu uplatnenie v manažmente  štátnych organizácií pre poradenstvo, rozvoj ľudských zdrojov, sociálny rozvoj, v manažmente súkromných firiem  a spoločností na útvaroch riadenia personálnych činností, poradenstva, vyhľadávania a hodnotenia pracovníkov pre potreby organizácie, v oddeleniach personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov verejných a neziskových organizácií. 

Možnosti pre študentov

Za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, môže fakulta priznať študentovi aj motivačné štipendium. Novozriadený Fond na podporu vzdelávania umožňuje študentom I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, požiadať o poskytnutie pôžičky. 

Z iniciatívy študentov, vznikol národný rozvojový projekt AZU, ktorý združuje a koordinuje komunitu mladých ľudí a vedie k zvýšeniu osobnostného rozvoja študentov prostredníctvom efektívnejšieho využitia voľného času počas štúdia. Na univerzite a fakulte pôsobí aj Medzinárodná študentská organizácia IAESTE Slovakia, ktorá študentom umožňuje vycestovať do viac ako 80 členských krajín sveta, kde sa obohacujú o jazykové a odborné znalosti, čím si zvyšujú možnosť uplatnenia sa na trhu práce.

Štúdium v zahraničí Erasmus+

Program Európskej únie Erasmus+ Umožňuje vysokoškolským študentom 2. a vyšších ročníkov za pomoci štipendia/grantu

  • študovať 1 alebo 2 semestre na univerzitách, s ktorými má fakulta alebo TnUAD podpísané bilaterálne dohody v rámci Európskej únie alebo
  • vykonávať pracovnú stáž/prax od 3 do 12 mesiacov vo svojom odbore v podnikoch a inštitúciách v členských krajinách EÚ.

Viac o programe Erasmus+ nájdete tu.

Prehľad študijných programov FSEV

Bakalárske
štúdium

Inžinierske
štúdium

Doktorandské
štúdium

  
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30