Prevencia a eliminácia diskriminácie na pracovisku

02.03.2021
Pozývame Vás na prednášku Mgr. Tomáša Földesa pod názvom "Prevencia a eliminácia diskriminácie na pracovisku" ktorá sa bude konať prostredníctvom MS Teams 4.3.2021 o 17:30.

Na pripojenie sa použite v čase prednášky tento odkaz https://fsev.tnuni.sk/pae 

Témy prednášky:
  • zásada rovného zaobchádzania a diskriminácia
  • diskriminačné oblasti, dôvody a formy diskriminácie
  • dobré mravy a rešpektovanie súkromia ako neopomenuteľné aspekty
  • výkonu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
  • prípustné rozdielne zaobchádzanie a zákaz pozitívnej diskriminácie
  • dočasné vyrovnávacie opatrenia – teoretické vymedzenie
  • súdne a mimosúdne prostriedky ochrany pred diskrimináciou
  • prípady diskriminácie na pracovisku riešené SNSLPNávrat na aktuality