Aktualizovaný harmonogram štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 26.03.2020


Aktualizovaný harmonogram štúdia na letný semester AR 2019/2020 pre nekončiace a končiace ročníky I. , II. a III. stupňa nájdete v prílohe.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava