Vyšehradský vedecký seminár "Skúmaj, diskutuj a publikuj"

Dátum uverejnenia: 08.10.2019

Katedra ekonómie a ekonomiky si Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dovoľuje pozvať na Vyšehradský vedecký seminár "Skúmaj, diskutuj a publikuj". Seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej a praktickej činnosti účastníkov z rôznych oblastí vedeckého výskumu a hospodárskej praxe.

Informácie k podujatiu nájdete na www.fsev.tnuni.sk/vvs


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava