Menovanie dekana na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 15.05.2018


Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., na základe návrhu Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vymenoval dňa 14.05. 2018 do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Evu Ivanovú, CSc., s platnosťou od 20. mája 2018.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava