Zhromaždenie akademickej obce FSEV

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 12.03.2018


Predseda Akademického senátu FSEV TnUAD v Trenčíne zvoláva zhromaždenie Akademickej obce fakulty v zmysle Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FSEV TnUAD.

Zhromaždenie Akademickej obce za účelom predstavenia kandidátov na dekana fakulty sa uskutoční dňa 19. marca 2018 o 9.00 hod. v aule CP105 budova C.

Viac informácií v priložených súboroch
Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava