Výsledok doplňujúcich volieb členov zamestnaneckej časti akademickej obce FSEV do AS FSEV

Dátum uverejnenia: 26.10.2016

V doplňujúcich voľbách za člena zamestnaneckej časti AO FSEV do AS FSEV bola zvolená Ing. Martina Klierová, PhD.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava