Výsledok doplňujúcich volieb členov zamestnaneckej časti akademickej obce FSEV do AS FSEV

26.10.2016
V doplňujúcich voľbách za člena zamestnaneckej časti AO FSEV do AS FSEV bola zvolená Ing. Martina Klierová, PhD.
Návrat na aktuality