Pripravujeme študentov do praxe

Dátum uverejnenia: 27.05.2016

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov umožňuje študentom 3. ročníka v študijnom programe „Ľudské zdroje a personálny manažment“ v rámci predmetu Personálna a mzdová agenda získať certifikát, ktorý deklaruje úspešné absolvovanie praktických zručností zo mzdového informačného systému Olymp – Mzdy a personalistika od spoločnosti Kros, a.s.

Získanie certifikátu je dôkazom ovládania softvéru a základných praktických skúseností v oblasti personalistiky a výpočtu miezd.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava