Zmena rozvrhu pre predmet Telesná výchova

Dátum uverejnenia: 11.03.2016

Oznam pre študentov, ktorí majú v letnom semestri AR 2015/82016 zapísaný výberový predmet Telesná výchova II., IV., VI., VIII., X.   Od 14.3.2016 v predmete v letnom semestri dochádza k zmenám:
  • v dňoch 15.3.2016 a 16.3.2016 nebude žiadna aktivita
  • od 16.3.2016 do konca semestra sa ruší aktivita Plávanie (streda 15.00 – 17.00 Mestská plaváreň)
  • RUŠIA sa výberové aktivity v párnom týždni vo štvrtok (12.00 – 14.00)
  Študenti, ktorí majú zapísané zrušené pohybové aktivity, majú možnosť zapísať sa na zostávajúce aktivity. Ostatné pohybové aktivity podľa rozvrhu a letný semester zostávajú.  

KTVŠ FZ TnUAD


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava