Čítame knihy filozofa Sokrata alebo Sokratesa?

02.11.2015
Katedra sociálnych a humanitných vied Vás pozýva na prednášku PhDr. Lenky Mandelíkovej, PhD. na tému: “Čítame knihy filozofa Sokrata alebo Sokratesa?”. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 12. 11. 2015 o 13.00 hod. v miestnosti č. 302, (budova C).Návrat na aktuality