Zverejnenie osobnej charakteristiky a programového vyhlásenia kandidáta na dekana FSEV.

15.04.2014
V zmysle Harmonogramu volieb kandidáta na dekana FSEV zverejňujeme osobnú charakteristiku a programové vyhlásenie doc. Mgr. Sergeja Vojtoviča, DrSc.

RNDr. Ján Šandora, CSc.
predseda volebnej komisie  


Návrat na aktuality