Memorandum o spolupráci

03.03.2023
Dňa 21.2.2023 sa na Vysokej škole ekonomickej v Prahe podpísalo Memorandum o spolupráci medzi  Fakultou informatiky a štatistiky VŠE, Panevropskou univerzitou a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov, TnUAD. FSEV TnUAD sa týmto stala inštitucionálnym partnerom Európskeho centra pre podnikateľský výskum (ECBR).

Podpisu Menoranda sa zúčastnili:
  • VŠE Praha: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. - prorektor pro rozvoj a Corporate Relations a prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. - dekan Fakulty informatiky a štatistiky VŠE
  • Panevropská univerzita: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. - rektor a prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. - prorektor pro vedu, výzkum a zahraničie
  • FSEV TnUAD: Ing. Eva Ivanová, CSc. - dekanka a doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
Podpis Memoranda otvoriil možnosť rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a výskumu medzi všetkými zúčastnenými univerzitami.
Návrat na aktuality