ŠTÚDIUM

Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV v končiacich ročníkoch sa uskutoční 19.3.2021 od 9.00 dištančnou formou...

Čítať viac
24.02.2021

Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV v nekončiacich ročníkoch sa uskutoční 15.3.2021 o 13.30 dištančnou formou...

Čítať viac
24.02.2021

Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov I. a II. stupňa, ale aj ostatných študentov, že s cieľom minimalizovať riziko vysokej zhody pri kontrole originality záverečnej práce bola v roku 2020 v ŠTUDIJNOM PORIADKU TNUAD...

Čítať viac
18.02.2021

Od pondelka 15.02.2021 poskytuje Fakultná knižnica svoje služby v obmedzenom režime. V prípade výpožičiek, vrátenia alebo zakúpenia kníh, je potrebné dohodnúť si vopred presný čas s referentkou knižnice ...

Čítať viac
11.02.2021

Z dôvodu zvýšenia informovanosti o prístupoch k rôznym externým zdrojom sprístupňujeme študentom končiacich ročníkov ale aj ostatným študentom prezentáciu o možnostiach prístupov k elektronickým informačným zdrojom. Prezentácia...

Čítať viac
11.02.2021

Rozvrh hodín na letný semester 2020/2021 nájdete v systéme AiS2. Rozvrh pre Vašu osobu neuvidíte, postupujte podľa priložených inštrukcií.

Čítať viac
09.02.2021

Na FSEV sú v akademickom roku 2020/21 pre študentov v jednotlivých rokoch štúdia menovaní študijní poradcovi (tútori) ...

Čítať viac
04.11.2020
Autor: Administrátor

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora TnUAD ...

Čítať viac
24.06.2020
Autor: Administrátor

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 01.05.2020 musí mať každý čitateľ Fakultnej knižnice FSEV platný preukaz používateľa služieb Univerzitnej knižnice TnUAD...

Čítať viac
14.05.2020
Autor: Administrátor
OZNAMY A PODUJATIA

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Tomáša Földesa pod názvom "Prevencia a eliminácia diskriminácie na pracovisku" ktorá sa bude konať prostredníctvom MS Teams 4.3.2021 o 17:30.

Čítať viac
02.03.2021

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zvolil v stredu 2. decembra 2020 na nasledujúce 4 ročné obdobie už po tretíkrát doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora Trenčianskej...

Čítať viac
03.12.2020
Autor: www.tnuni.sk

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým sa prijali ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu Trenčianska univerzita, všetky jej fakulty a katedry pokračujú vo vzdelávaní výlučne s využitím...

Čítať viac
25.10.2020
Autor: www.tnuni.sk

Viaceré priestory Trenčianskej univerzity prešli počas letných prázdnin obnovou a rekonštrukciou. Dobré správy máme pre študentov našej Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorých začiatkom akademického roka čaká vynovená...

Čítať viac
05.10.2020
Autor: www.tnuni.sk

V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“, ktorý obsahuje...

Čítať viac
02.09.2020
Autor: Administrátor
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava