Verejná správa, D+E, Bc.

Informácie o študijnom programe

Študijný program ,,Verejná správa“ sa uskutočňuje v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj. Študijný program I. stupňa umožňuje získať základné teórie, pojmy a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky s dôrazom najmä na jeho miestny a regionálny podsystém. Absolventom umožňuje aplikovať teóriu pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy najmä v rámci miestnej a regionálnej samosprávy a miestnej štátnej správy.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru  Verejná správa a regionálny rozvoj nachádzajú uplatnenie ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách štátnej a verejnej správy, v orgánoch subjektov zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom, v iných verejnoprávnych inštitúciách a v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií).

Možnosti pre študentov

Za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, môže fakulta priznať študentovi aj motivačné štipendium. Novozriadený Fond na podporu vzdelávania umožňuje študentom I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, požiadať o poskytnutie pôžičky. 

Z iniciatívy študentov, vznikol národný rozvojový projekt AZU, ktorý združuje a koordinuje komunitu mladých ľudí a vedie k zvýšeniu osobnostného rozvoja študentov prostredníctvom efektívnejšieho využitia voľného času počas štúdia. Na univerzite a fakulte pôsobí aj Medzinárodná študentská organizácia IAESTE Slovakia, ktorá študentom umožňuje vycestovať do viac ako 80 členských krajín sveta, kde sa obohacujú o jazykové a odborné znalosti, čím si zvyšujú možnosť uplatnenia sa na trhu práce.

Štúdium v zahraničí Erasmus+

Program Európskej únie Erasmus+ Umožňuje vysokoškolským študentom 2. a vyšších ročníkov za pomoci štipendia/grantu

  • študovať 1 alebo 2 semestre na univerzitách, s ktorými má fakulta alebo TnUAD podpísané bilaterálne dohody v rámci Európskej únie alebo
  • vykonávať pracovnú stáž/prax od 3 do 12 mesiacov vo svojom odbore v podnikoch a inštitúciách v členských krajinách EÚ.

Viac o programe Erasmus+ nájdete tu.

Prehľad študijných programov FSEV

Bakalárske
štúdium

Inžinierske
štúdium

Doktorandské
štúdium

  
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29