KMaRĽZ | Konzultačné hodiny ZS 2021/22

Doktorandi

Ing. Jaroslav Belás
Pondelok: 8.00-10.00 – Konzultačné hodiny
Pondelok: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny k záverečným prácam

Ing. Jaroslav Vyhnička
Pondelok: 8.00-10.00 – Konzultačné hodiny k záverečným prácam
Pondelok: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny

Ing. Matej Húževka
Pondelok 8.00 – 10.00 - Konzultačné hodiny k záverečným prácam
Pondelok 10.00 – 12:00 - Konzultačné hodiny

Ing. Martin Šrámka
Pondelok 8.00 – 10.00 - Konzultačné hodiny k záverečným prácam
Pondelok 10.00 – 12.00 - Konzultačné hodiny

Ing. Veronika Žárská
Streda 8.00 – 10.00 - Konzultačné hodiny k záverečným prácam
Streda 10.00 – 12.00 - Konzultačné hodiny

doc. Dr. Yurij Bilan
Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť
na emailovej adrese: yuriy_bilan@yahoo.co.uk

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Utorok: 10.00-12.00  – Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode so študentom

prof. Ing. Dr. Rolf Karbach
Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť
na emailovej adrese: rolf.karbach@fh-zwickau.de

doc. Mgr. Emília Krajňáková, PhD. 
Streda: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny + Konzultácie k záverečným prácam

Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Štvrtok: 9.00 – 11.00 – Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode so študentom

prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas
Konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť 
na emailovej adrese: valentinas.navickas@ktu.lt

doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Utorok: 10.00-12.00 – Konzultačné hodiny
Štvrtok:  12.00-14.00 – Bakalársky + diplomový seminár

Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., MBA
Utorok: 11.30 – 12.30 – Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode so študentom

Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Streda: 10.00 - 12.00 - Konzultačné hodiny
Konzultácie k záverečným prácam po dohode so študentom

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Utorok: 14.00-16.00 – Konzultačné hodiny + Konzultácie k záverečným prácam