Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Štátnice (22.5.2017)

Štátnice (22.5.2017)

 

 

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Volejbalová noc na FSEV

Volejbalová noc na FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Stredoškolská konferencia maturantov

Stredoškolská konferencia maturantov

Trenčianska detská univerzita

Trenčianska detská univerzita

Prepojenie štúdia s praxou

Prepojenie štúdia s praxou

Otvorenie akademického roka

Otvorenie akademického roka

Trenčianska detská univerzita

Trenčianska detská univerzita

Sociálno-ekonomická revue / Social and Economic Revue

Scientific Journal

The scientific journal “Social and Economic Revue”
is focused on the current issues of following fields: 

 • Economics 
 • Management
 • Human Resources
 • Public Administration and Regional Development
 • Marketing and Commerce
 • Social and Economic Development
 • Social Psychology
 • Environment
 • International Economics and Politics

Publishing house: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Print: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registration No.: MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

The „Social and Economic Revue“ journal is indexed in international scientific databases: Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

The journal Social and Economic revue is published quaterly.

Deadlines for papers to be accepted are as follows: 31.03., 30.06., 30.09. and 31.12.of particular year. After submission, manuscripts are double-blind peer reviewed

Editorial office:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

Vedecký časopis

Vedecký časopis „Sociálno-ekonomická revue“
je zameraný na súčasné otázky nasledujúcich oblastí:

 • Ekonómia
 • Manažment
 • Ľudské zdroje
 • Verejná správa a regionálny rovoj
 • Marketing a obchod
 • Sociáno-ekonomický rozvoj
 • Sociálna psychológia
 • Životné prostredie
 • Svetová ekonomika a politika

Vydavateľ: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Tlač: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registračné číslo:  MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

Časopis Sociálno-ekonomická revue je indexovaný v medzinárodných vedeckých databázach  Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

Časopis Sociálno-ekonomická revue vychádza štvrťročne

Termíny redakčných uzávierok pre prijímanie príspevkov: 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roku. Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním.

Redakcia:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31