Sociálno-ekonomická revue / Social and Economic Revue

Scientific Journal

The scientific journal “Social and Economic Revue”
is focused on the current issues of following fields: 

 • Economics 
 • Management
 • Human Resources
 • Public Administration and Regional Development
 • Marketing and Commerce
 • Social and Economic Development
 • Social Psychology
 • Environment
 • International Economics and Politics

Publishing house: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Print: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registration No.: MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

The „Social and Economic Revue“ journal is indexed in international scientific databases: Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

The journal Social and Economic revue is published quaterly.

Deadlines for papers to be accepted are as follows: 31.03., 30.06., 30.09. and 31.12.of particular year. After submission, manuscripts are double-blind peer reviewed

Editorial office:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

Vedecký časopis

Vedecký časopis „Sociálno-ekonomická revue“
je zameraný na súčasné otázky nasledujúcich oblastí:

 • Ekonómia
 • Manažment
 • Ľudské zdroje
 • Verejná správa a regionálny rovoj
 • Marketing a obchod
 • Sociáno-ekonomický rozvoj
 • Sociálna psychológia
 • Životné prostredie
 • Svetová ekonomika a politika

Vydavateľ: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Tlač: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registračné číslo:  MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

Časopis Sociálno-ekonomická revue je indexovaný v medzinárodných vedeckých databázach  Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

Časopis Sociálno-ekonomická revue vychádza štvrťročne

Termíny redakčných uzávierok pre prijímanie príspevkov: 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roku. Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním.

Redakcia:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05
06 07 08 09 10 11
12 13 14
15
16 17 18
19 20
21
22 23 24
26 27 28  
Pondelok, 05. február 2018
15:30 - Štúdium a veda do sveta
Pozývame Vás na Informačný deň o možnostiach získania štipendií a grantov do zahraničia organizovaný Slovenskou akademickou informačnou agentúrou na pôde TnUAD ...
Štvrtok, 15. február 2018
09:00 - Deň otvorených dverí FSEV
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne Vás pozýva 15. februára 2018 na Deň otvorených dverí FSEV 2018. Všetky dôležité informácie ohľadom organizovaného podujatia n...
Streda, 21. február 2018
09:00 - EventEXPO 2018 - získaj prácu, či brigádu (21.február 2018)
EventEXPO je jedinečný veľtrh o novinkách a trendoch určený pre všetkých poskytovateľov eventových služieb a organizátorov eventov. Tešiť sa môžete na zaujímavých vystavovateľov a ...