KMaRĽZ | Záverečné práce

Diplomové práce - rok ukončenia 2018/2019

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.

 • Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest priemyslu
 • Realizácia marketingových aktivít vysokej školy prostredníctvom sociálnych sietí
 • Špecifiká personálneho riadenia v organizáciách cestovného ruchu
 • Kvalifikačné a vzdelávacie požidavky na ľudské zdroje v cestovnom ruchu
 • Aktuálne trendy na trhu práce SR
 • Význam riadenia pracovného výkonu v podniku
 • Zmeny na trhu práce v dôsledku realizácie Priemyslu 4.0
 • Digitalizácia vzdelávania v Slovenskej republike
 • Vlastná téma po dohode s učiteľom


doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

 • Ekonomické a sociálne dôsledky pracovnej migrácie v Slovenskej republike
 • Ekonomické a sociálne dôsledky pracovnej migrácie v Eruópskej únii
 • Podmienky a kritériá klastrovej spolupráce organizácií


Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
 

 • Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Slovenskej republike
 • Dopad emigrácie "generácie Y" na pracovný trh Slovenskej republiky
 • Kľúčové kompetencie manažérov v riadení zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti
 • Problémy integrácie azylantov v Nemeckej spolkovej republike
 • Účinnosť nástrojov politiky zamestnávania mladých ľudí v EÚ
 • Problémy integrácie pracovných migrantov v zahraničí
 • Migračná kríza a jej ekonomické dôsledky na cieľovú krajinu
 • Motívy a príčiny migrácie pracovnej sily do zahraničia
 • Problémy integrácie žiadateľov o azyl v NSR
 • Zostavovanie pracovných tímov v nadnárodných spoločnostiach
 • Motívy a príčiny migrácie pracovnej sily do zahraničia
 • Dopady pracovnej imigrácie na trh práce Slovenskej republiky


Ing. Tatiana Masárová, PhD.

 • Interná komunikácia v organizácii
 • Podniková kultúra a jej význam v organizácii
 • Externá komunikácia organizácie
 • Úloha odborov v zamestnaneckých vzťahoch
 • Etické konanie organizácie
 • Sociálne normy v organizačnej kultúre

Bakalárske práce - rok ukončenia 2018/2019

Ing. Adriana Martošová

 • Tvorba motivačného programu pre zamestnancov štátnej správy
 • Motivácia zamestnancov v organizáciách verejnej správy


Ing. Júlia Kostrová

 • Komparácia demografického vývoja v Českej a Slovenskej republike
 • Demografický vývoj v krajinách V4


Ing. Katarína Škrovánková

 • Koncepcia aktívneho starnutia a jej realizácia na trhu práce v Slovenskej republike
 • Starnutie populácie a jeho dopad na trh práce v Slovenskej republike


Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

 • Brain-drain a návratová migrácia
 • Emigrácia absolventov vysokých škôl a jej ekonomické dôsledky
 • Migrácia a jej bezpečnostné riziká
 • Kompetencie manažérov v nadnárodných spoločnostiach
 • Vplyv Brexitu na migráciu vo Veľkej Británii
 • Migračná kríza a zmeny v integračnej politike Švédska


Ing. Natália Letková

 • Uplatnenie personálneho marketingu v spoločnosti
 • Budovanie pozitívneho imidžu spoločnosti využitím Corporate Social Responsibility


Ing. Patrik Bulko

 • Uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl na trhu práce
 • Subjektívne motívy študentov vysokých škôl pre štúdium v Slovenskej republike


Ing. Tatiana Masárová, PhD.

 • Nástroje podnikovej sociálnej starostlivosti o zamestnancov
 • Podstata a dôvody minimálnej mzdy v krajinách Európskej únie
 • Význam podporovaného zamestnávania na slovenskom trhu práce
 • Význam podnikovej kultúry v organizácii
 • Úloha externej komunikácie v organizácii
 • Úloha internej komunikácie v organizácii
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29