KMaRĽZ | Veda a výskum

Projekty v riešení

„Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest"
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Bilan Yuriy, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.


„Bilancia ekonomických strát a prínosov z migrácie pracovnej sily"

Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Bilan Yuriy, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Júlia Kostrová, Ing. Natália Letková, prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.

 „Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej republike“
Druh projektu: VEGA
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Paulína Srovnalíková, MBA

Ukončené projekty v roku 2016

„Trendy v migrácii pracovnej sily do krajín EÚ a ich dopad na hospodársky a sociálny rozvoj SR“
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Riešiteľský kolektív:  Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. Erika Hančovská, PhD., prof. Ing. Dr. Rolf Karbach, Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Anna Štefančíková, PhD., prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.

„V4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organisations“ (Acronym „4Cluster Pol“)
Druh projektu: IVF – International Visegrad Fund
Zodpovedný riešiteľ: FAME UTB v Zlíne – D. Pavelková
Riešiteľský kolektív: FSEV TnUAD v Trenčíne – Vojtovič, S., Tenderix – Benda, Z., Univerzita v Štetíne – Frankowski, M.

Ukončené projekty v roku 2015

„Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“

Operačný program: „Vzdelávanie“
ITMS kód: 26110230099
Doba riešenia: 1.9.2013 – 31.8.2015

Riešiteľský kolektív: Ing. Adriana Grenčíková, PhD., PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Helena Kajanová, PhD., doc. Ing. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Martin Sedláček, Ing. Anna Štefančíková, PhD., do. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

„Neziskové organizace v občanské společnosti“

Druh projektu: Program cezhraničnej spolupráce SR
Doba riešenia: 1.2.2015 – 31.5.2015
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Ukončené projekty v roku 2014

„Prístupy k meraniu úrovne ľudského kapitálu vo vzťahu k vybraným sociálno-ekonomickým javom“
Druh projektu: Projekt internej grantovej schémy  FSEV
Doba riešenia: 1.3.2014 – 30.11.2014
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Anna Štefančíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Helena Kajanová, PhD., Ing. Miroslav Lukáč, PhD., Ing. Martin Sedláček
 
„Sociálne služby bez hraníc“
Druh projektu: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013
Doba riešenia: 1.11.2013 – 30.4.2014
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.
Na stiahnutie: Analytická štúdia (PDF súbor)

Ukončené projekty v roku 2013

„Využitie moderných prístupov v manažmente“
Druh projektu: Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: PhDr. Erika Hančovská, PhD., Ing. Martin Sedláček, Ing. Magdaléna Tupá, PhD., Ing. Anna Štefančíková, PhD.

„Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov“
Druh projektu: Operačný program vzdelávanie
Riešiteľský kolektív: Ing. Helena Kajanová, PhD., Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Ukončené projekty v roku 2012

„Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreatívniho prumyslu“
Druh projektu: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013
Doba riešenia: 2011 - 2012
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

„Praktikum projektového manažmentu“
Druh projektu: Projekt internej grantovej schémy FSEV
Riešiteľský kolektív: Ing. Martin Sedláček

„Mobile learning – nástroj skvalitňovania výučby“
Druh projektu: Projekt internej grantovej schémy FSEV
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Martin Sedláček

Podané projekty

„Migrácia zdravotníckych pracovníkov a jej sociálno-ekonomické dôsledky“
Druh projektu: APVV
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Bilan Yurij, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Patrik Bulko, Ing. Natália Letková, Ing. Magdaléna Tupá, PhD. doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

„Vplyv nových technológií na tvorbu pracovných miest“
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: prof. Ing. Dr. Herbert Strunz, PhD.

„Dlhodobý strategický výskum informačno-komunikačnej platformy pre podporu rozhodovania znižujúcej eko-záťaž v rámci SmartGovernment (akronym „SmartWaste“)
Druh projektu: projekt je pripravený ako „výskumno-vývojový zámer pre dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít“
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

„Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolských študentov zapojením subjektov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry“
Druh projektu: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Tatiana Masárová, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30