Riadenie ľudských zdrojov: trendy, výzvy, inšpirácie
Druhá volejbalová noc
Týždeň vedy a techniky
ples
Stredoškolská konferencia maturantov
Nočný volejbal 1
Nočný volejbal 2
Trenčianska detská univerzita
Prednáška: Baťov globálny podnikateľský úspech
Otvorenie akademického roka 2014/2015
Trenčianska detská univerzita 2014
Promócie 2014
Študentské centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentské centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Druhá volejbalová noc na pôde Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

Dňa: 11.11.2016

Presne 12 hodín trval 2. ročník nočného turnaja vo volejbale študentov stredných škôl o pohár dekana FSEV v zmiešaných družstvách. Turnaja sa zúčastnilo sedem súťažných družstiev, ktoré reprezentovali šesť stredných škôl z Trenčianskeho kraja a jednu strednú školu z Trnavského kraja. Každé družstvo tvorilo sedem hráčov, z toho minimálne dve dievčatá.

10. novembra 2016 vo večerných hodinách turnaj slávnostne otvoril dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.  Po oficiálnom zahájení začalo športové zápolenie, ktoré skončilo o pol siedmej ráno. Jednotlivé družstvá predviedli vynikajúce športové výkony, ktoré ocenili všetci zúčastnení. Všetci prítomní vytvorili jedinečnú športovú atmosféru. Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku mal turnaj vysokú úroveň. Gymnázium M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom obhájilo svoje prvenstvo z minulého roku.

Výsledné poradie súťažných družstiev bolo nasledovné:
1. Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
2. Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza
3. Gymnázium Dubnica nad Váhom
4. Gymnázium J. B. Magina Vrbové
5. Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín
6. Stredná odborná škola Pruské
6. Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne 

Všetky zúčastnené družstvá boli za ich výkony a úsilie odmenené vecnými cenami a diplomami, víťazný tím získal pohár dekana FSEV.

Prítomní študenti a ich pedagógovia pozitívne hodnotili uskutočnenie tohto podujatia, pričom celú noc pretrvávala  výborná nálada a výkony jednotlivých družstiev boli vynikajúce. Študenti si chválili atmosféru nočnej hry a tešia sa na možnosť účasti na tomto podujatí aj v budúcom roku.

Naše poďakovanie patrí pánovi rektorovi TnUAD doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD., ktorý v plnej miere podporil a pomohol pri organizácií 2. ročníka tohto úspešného podujatia.

Ďakujeme tiež firme MASPEX Slovakia Trade s.r.o., za zabezpečenie pitného režimu počas celého turnaja.

V neposlednom rade by som v mene organizačného výboru rád poďakoval všetkým kolegom ako i našim študentom, bez ktorých by sme toto podujatie nemohli uskutočniť. Zároveň si dovoľujem poďakovať súťažiacim za ich účasť a vynikajúce športové výkony, a zaželať im veľa úspechov v podobných športových podujatiach, a tiež v študentskom a osobnom živote.

Ing. Karol Krajčo,
organizačný garant podujatia

Viac fotografií nájdete na facebook stránke Absolvent FSEV

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31