Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Volejbalová noc na FSEV

Volejbalová noc na FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV

Stredoškolská konferencia maturantov

Stredoškolská konferencia maturantov

Trenčianska detská univerzita

Trenčianska detská univerzita

Prepojenie štúdia s praxou

Prepojenie štúdia s praxou

Otvorenie akademického roka

Otvorenie akademického roka

Trenčianska detská univerzita

Trenčianska detská univerzita

Promócie

Promócie

Sociálno-ekonomická revue / Social and Economic Revue

Scientific Journal

The scientific journal “Social and Economic Revue”
is focused on the current issues of following fields: 

 • Economics 
 • Management
 • Human Resources
 • Public Administration and Regional Development
 • Marketing and Commerce
 • Social and Economic Development
 • Social Psychology
 • Environment
 • International Economics and Politics

Publishing house: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Print: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registration No.: MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

The „Social and Economic Revue“ journal is indexed in international scientific databases: Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

The journal Social and Economic revue is published quaterly.

Deadlines for papers to be accepted are as follows: 31.03., 30.06., 30.09. and 31.12.of particular year. After submission, manuscripts are double-blind peer reviewed

Editorial office:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

Vedecký časopis

Vedecký časopis „Sociálno-ekonomická revue“
je zameraný na súčasné otázky nasledujúcich oblastí:

 • Ekonómia
 • Manažment
 • Ľudské zdroje
 • Verejná správa a regionálny rovoj
 • Marketing a obchod
 • Sociáno-ekonomický rozvoj
 • Sociálna psychológia
 • Životné prostredie
 • Svetová ekonomika a politika

Vydavateľ: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Tlač: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registračné číslo:  MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

Časopis Sociálno-ekonomická revue je indexovaný v medzinárodných vedeckých databázach  Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

Časopis Sociálno-ekonomická revue vychádza štvrťročne

Termíny redakčných uzávierok pre prijímanie príspevkov: 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roku. Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním.

Redakcia:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15
16
17
18 19
20 21 23 24
25
26
27 28  
Štvrtok, 16. február 2017
09:00 - Deň otvorených dverí FSEV
Buď cool a ukáž svojim priateľom kde študuješ. Príďte spolu na Deň otvorených dverí a strávte dopoludnie s pedagógmi a študentmi fakulty ...
Piatok, 17. február 2017
11:00 - Slovensko v Európskej únii
Pozývame vás na prednášku a diskusiu na tému "Slovensko v Európskej únii", ktorá sa uskutoční 17. februára 2017 o 11:00 v aule BA101 (budova B) ...
Sobota, 25. február 2017
19:00 - Ples študentov, absolventov a priateľov FSEV
Tento rok sme pre Vás opäť pripravili Ples absolventov, študentov a priateľov FSEV. Oslávte 20te výročie našej univerzity štýle 20' rokov! Môžete sa tešiť na dobrú zábavu a skvel...