Riadenie ľudských zdrojov: trendy, výzvy, inšpirácie
Druhá volejbalová noc
Týždeň vedy a techniky
ples
Stredoškolská konferencia maturantov
Nočný volejbal 1
Nočný volejbal 2
Trenčianska detská univerzita
Prednáška: Baťov globálny podnikateľský úspech
Otvorenie akademického roka 2014/2015
Trenčianska detská univerzita 2014
Promócie 2014
Študentské centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentské centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Sociálno-ekonomická revue / Social and Economic Revue

Scientific Journal

The scientific journal “Social and Economic Revue”
is focused on the current issues of following fields: 

 • Economics 
 • Management
 • Human Resources
 • Public Administration and Regional Development
 • Marketing and Commerce
 • Social and Economic Development
 • Social Psychology
 • Environment
 • International Economics and Politics

Publishing house: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Print: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registration No.: MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

The „Social and Economic Revue“ journal is indexed in international scientific databases: Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

The journal Social and Economic revue is published quaterly.

Deadlines for papers to be accepted are as follows: 31.03., 30.06., 30.09. and 31.12.of particular year. After submission, manuscripts are double-blind peer reviewed

Editorial office:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

Vedecký časopis

Vedecký časopis „Sociálno-ekonomická revue“
je zameraný na súčasné otázky nasledujúcich oblastí:

 • Ekonómia
 • Manažment
 • Ľudské zdroje
 • Verejná správa a regionálny rovoj
 • Marketing a obchod
 • Sociáno-ekonomický rozvoj
 • Sociálna psychológia
 • Životné prostredie
 • Svetová ekonomika a politika

Vydavateľ: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Tlač: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registračné číslo:  MK SR 3775/2009
ISSN - 1336-3727

Časopis Sociálno-ekonomická revue je indexovaný v medzinárodných vedeckých databázach  Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

Časopis Sociálno-ekonomická revue vychádza štvrťročne

Termíny redakčných uzávierok pre prijímanie príspevkov: 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roku. Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním.

Redakcia:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 217, Fax: 032/7 400 403
E-mail: revue@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31